Karel Makoň ...trochu jinak

Životopis

...trochu jinak

Narodil jsem se v červenci roku 1973 v Plzni. Po ukončení školní docházky na 14. ZŠ Plzeň – Doubravka jsem nastoupil na tříletý učební obor Montér plynovodů, v tu dobu sídlící na Karlovarské třídě 99 v Plzni.

Do technického učení jsem šel spíše z donucení vyučit se „pořádnému" řemeslu jako můj táta. Ten byl až do důchodu velice uznávaným pracovníkem Západočeských plynáren. Výborný svářeč dálkových plynovodů, technik regulačních stanic, a tak se čekalo, že půjdu v jeho stopách.

Ač mě studium nikdy moc nebavilo, poslední rok jsem ukončil s vyznamenáním. Na celé studium vzpomínám velice rád a v dobrém.

Následně jsem pracoval tři roky jako profesní dělník v Západočeských plynárnách.

V roce 1992 jsem nastoupil základní vojenskou službu v Líních.

Po návratu začalo pomalu ale jistě docházet k přeorientování se na povolání, ke kterému jsem měl vždy o dost blíže a ke kterému jsem byl předurčen:-)«- zpět na seznam článků