Karel Makoň ...trochu jinak

Životopis

Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva (DES OP) 1992
Záchranná stanice živočichů Plzeň (ZSŽ Plzeň) 1996

DES OP byl oficiálně založen 2. prosince 1992 jako samostatné občanské sdružení registrované na Ministerstvu vnitra ČR. Cílem sdružení byla a je praktická ochrana přírody, původně zaměřená zejména na ptactvo, později pak na všechny druhy volně žijících živočichů. Hlavním posláním spolku však bylo vybudovat a zprovoznit léčebné zařízení pro poraněné a handicapované volně žijící živočichy. To se nám snad povedlo a je mi ctí, že jsem u toho všeho mohl ještě s dalšími lidmi být od samého začátku.

Nejenom, že jsem spolek založil a jsem dodnes i jeho statutárním zástupcem a předsedou, ale od roku 2013 jsem dokonce zatím jediným placeným zaměstnancem na plný úvazek. Kromě statutárního zástupce DES OP jsem rovněž vedoucím ZSŽ, a byť je to funkce leckdy náročná, vážím si jí však velice, jelikož se mi splnil dětský sen.

Více o činnosti DES OP, jeho historii, aktivitách i cílech se dočtete na www.desop.cz.«- zpět na seznam článků