Karel Makoň ...trochu jinak

Blog... Vyjádření a veřejná prohlášení

Poděkování

5. 10. 2018 - Doubravka

Dne 5. 10. 2018 zanikl můj oficiální politický mandát zastupitele městského obvodu Plzeň 4. Do dalšího volebního období 2018 až 2022 nekandiduji. Rozhodl jsem se pro to na základě osobních důvodů z předešlého období, získaných zkušeností a hlavně z celkového pro mě nepochopitelného vývoje komunální i celorepublikové politiky.

Jak jsem již veřejně deklaroval, mé rozhodnutí je čistě osobního a spíše ideologického charakteru, a tak jsem nepřijal ani poměrně zajímavé nabídky od dvou v komunální politice se pohybujících subjektů, které mě s kandidaturou do voleb 2018 oslovily.

Na druhou stranu však z politiky a veřejného života úplně nemizím, rád bych i nadále zůstal minimálně o dění ve svém rodném městě se zajímajícím občanem a obyvatelem.

Zároveň bych rád touto cestou poděkoval všem těm, co mi za uplynulé volební období pomáhali a pracovali pro náš obvod. Jmenovitě děkuji paní Danuši Brabcové (kontrolní výbor ZMO Plzeň 4) a Pavlu Domanickému (KŽP RMO Plzeň 4). Oba dva nejenom svědomitě a nad rámec povinností perfektně zastávali své funkce v orgánech obvodu, ale i spolupracovali s mou osobou jakožto zastupitelem obvodu. Děkuji i všem ostatním, kteří mě oslovili třeba jen se svým problémem či postřehem, který ve finále pomohl třeba i nepatrně posunout a zlepšit žití na našem obvodě či Plzni.

Děkuji a s úctou Karel Makoň ml.«- zpět na seznam článků