Karel Makoň ...trochu jinak

Blog... Vyjádření a veřejná prohlášení

Újezdecká podkova 2018

28. září 2018 v Plzni – Újezdě

Již osmý ročník na koně a vše kolem nich zaměřené akce se konal v den státního svátku v pátek 28. září 2018 v Plzni – Újezdě. Vše proběhlo opět pod taktovkou a v režii týmu paní Jany Šůsové z Újezda a za přímé podpory místních, sousedů, přátel a příznivců.

Tematicky nabitý program pro malé i velké přilákal letos nejenom rekordní počet závodníků na koních, ale i širokou veřejnost. Počasí akci přálo, a tak věřím, že si to všichni zúčastnění patřičně užili. Co jsem si však na této akci navíc užil já, je skutečnost, že již po osmé se jednalo o akci, kterou si zorganizovali, zafinancovali a odpracovali místní lidé se svými přáteli, bez jakékoliv finanční podpory města či obvodu. A možná právě proto byla i letošní Újezdecká podkova opět taková lidská, sousedská, příjemná a bez politické agitky, plakátků a reklam. Děkuji celému organizačnímu týmu a Janě Šůsové.«- zpět na seznam článků